Pembayaran melalui atas talian (online) di portal CIMB

Video ini menunjukkan langkah-langkah mudah bagi pembayaran ansuran anda di portal CIMB